سامانه اتوماسیون تغذیه

 نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
  نام كاربري
  رمز عبور
عدد تصویر


 
   
         
دانشجويان گرامي نام کاربري شما شماره دانشجويي مي باشد و رمز عبور شماره روي کارت تغذيه دانشجوياني که کارت تغذيه - دانشجويي دارند رمز عبور و نام کاربري : شماره دانشجويي
 
  کليه حقوق اين اثر طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت جهان گستر ميباشد.                                                                                                                       Version : 7.334