سامانه اتوماسیون تغذیه

 نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
  نام كاربري
  رمز عبور
عدد تصویر


 
   
         
دانشجوياني که کارت (تغذيه - دانشجويي) دارند : رمز عبور و نام کاربري : شماره دانشجويي
 
  کليه حقوق اين اثر طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت جهان گستر ميباشد.                                                                                                                       Version : 7.334